Zmiana komunikacji z innym modułem systemu wymusiła inne podejście do przetwarzania przesyłanego jsona. No i był problem z wyciągnięciem peselu, gdy obiekt wewnętrzny nie był tabelą:

{
 "client": {
     "id": "3131",
     "pesel": "9999999999"
  },
  "pagination" : {
    "itemPerPage": 20,
    "currentPage": 2
  }
}

A rozwiązanie było naprawdę proste:

 DECLARE
 v_clob CLOB := '{
  "client": {
     "id": "3131",
     "pesel": "9999999999"
  },
  "pagination" : {
    "itemPerPage": 20,
    "currentPage": 2
  }
  }';
 
 v_j_object  JSON_OBJECT_T;
BEGIN
 v_j_object := JSON_OBJECT_T.parse(v_clob); 
 v_j_object := JSON_OBJECT_T(v_j_object.get('client'));
 
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_j_object.get_string('id'));
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_j_object.get_string('pesel'));
END;

PLSQL - json w jsonie